Aritmije / pacing 2023


Klinični oddelek za kardiologijo

Delovna skupina za aritmije in elektrostimulacijo srca

Združenje kardiologov Slovenije


ARITMIJE / PACING 2023

ARRHYTHMIAS/ PACING 2023

 

9. znanstveno-strokovno srečanje

o elektrostimulaciji srca in motnjah srčnega ritma

z mednarodno udeležbo

 

9th Scientific-Professional Meeting

on Cardiac Pacing and Arrhythmias 

with International Participation


 

Brdo pri Kranju,  Kongresni center

6. oktober 2023

info@aritmije-pacing.si | izdelava Intri