Aritmije / pacing 2019Klinični oddelek za kardiologijo
Združenje kardiologov Slovenije

ARITMIJE / PACING 2019

ARRHYTHMIAS/ PACING 2019

7. znanstveno-strokovno srečanje 
o elektrostimulaciji srca in motnjah srčnega ritma 
z mednarodno udeležbo

7th Scientific-Professional Meeting 
on Cardiac Pacing and Arrhythmias  
with International Participation

Brdo pri Kranju,  Kongresni center
4. - 5. oktober 2019Novosti s področja elektrostimulacije srca, defibrilacije, srčne resinhronizacije in srčnega popuščanja ter zdravljenja aritmij z zdravili ali ablacijo.


Spoštovane kolegice in kolegi, 

Dobrodošli na že sedmem tradicionalnem strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo »ARITMIJE/PACING 2019« na Brdu pri Kranju. S svojo specifiko je srečanje dodobra prepoznavno v slovenskem prostoru. 

Letos bomo obravnavali novejše poglede v smislu etiologije atrijske fibrilacije, obravnavali bomo entiteto atrijske kardiomiopatije. Sledila bo obravnava te najpogostejše aritmije od invazivnih metod, hibridne tehnologije kot seveda tudi farmakoterapije. Nove tehnike spodbujanja srca, defibrilacije bomo obravnavali zlasti v luči novejših raziskav, registrov. Osvetlili bomo problematiko zdravljenja srčnega popuščanja, tako z zdravljenjem z zdravili kot s pomočjo mehaničnih naprav. Naraščajoče število implantacij srčnih spodbujevalnikov ter defibrilatorjev narekuje tudi vse pogostejše odstranitve elektrod, zato se bomo posvetili tudi tej tematiki, predstavili bomo tudi lastne izkušnje. 

Letošnja novost je serija kratkih predavanj kliničnih primerov, predvidoma iz vseh slovenskih centrov, kjer opravljajo vstavljanje srčnih spodbujevalnikov, seveda v ustrezni moderatorski zasedbi. 

Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike bo tudi letos osvetlil kar največ aktualnih tem iz področja zdravstvene nege pri elektrostimulaciji srca. Na srečanju bodo sodelovali priznani domači in tuji strokovnjaki (Avstrija, Hrvaška, Italija, Nemčija in ZDA) s področja kardiologije in kardiokirurgije. 

Hvala vsem avtorjem že v naprej za pripravo prispevkov in sodelovanje na srečanju ! 
Hvala vsem sponzorjem za pomoč pri izvedbi srečanja.
prof. dr. Igor Zupan, dr. med. prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
predsednik strokovnega odbora predsednik Združenja kardiologov Slovenije
info@aritmije-pacing.si | izdelava Intri