Aritmije / pacing 2019

Organizacija

Organizator:

KLINIČNI ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO - ODDELEK ZA ELEKTROSTIMULACIJO SRCA IN ARITMIJE
in
ZDRUŽENJE KARDIOLOGOV SLOVENIJE

STROKOVNI ODBOR:

Scientific committee

Igor Zupan (predsednik),
Anja Zupan Mežnar,
Andrej Pernat,
Marta Cvijić,
David Žižek,      
Matjaž Šinkovec,
Damjan Vokač, 
Peter Rakovec,  
Rafael Skale,
Iztok Gradecki,
Rok Stopar,
Franjo Naji,
Matjaž Klemenc,
Dušan Kovač,
Mojca Verdinek,
Bor Antolič,
Zlatko Fras,
Irena Trampuš.

MEDNARODNA UDELEŽBA

International participation

Ivica Benko (Zagreb, Croatia)
Antonio Curnis (Brescia, Italy)
Gabor Duray (Budapest, Hungary)
Andreas Götte (Paderborn, Germany)
Cesar Khazen (Vienna, Austria)
Luis Scott (Phoenix, AZ, USA)

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Organisation committee

Luka Lipar (predsednik),
Bor Antolič,
Luka Klemen,
Urška Dolores Brezkvar Kač,
Tanja Jalovec,
Tanja Andoljšek Simonič,
Ana Čerpnjak,
Franci Pajk,
Katja Čančar,
Drago Satošek,
Aleksander Šimac,
Alenka Palovšnik,
Hinko Urbančič.

info@aritmije-pacing.si | izdelava Intri